Raspunderi civile

Raspunderi civile

1. Raspundere civila fata de terti
Actiunile noastre sau ale copiilor nostri (sau a celor aflati sub tutela noastra) ii pot afecta adesea pe terti, rezultand neintentionat pagube materiale sau vatamari corporale ale acestora.
Asigurarea de raspundere civila generala fata de terti acopera pagube neintentionate si neprevazute rezultate din actiunile asiguratului sau ale prepu?ilor acestuia. Suplimentar Asiguratorul va plati si cheltuielile de judecata daca numai asa s-a putut stabili cu exactitate prejudiciul.

2. Raspunderea angajatorului fata de angajati
Asiguratorul va acoperi costurile pe care ar trebui sa le suporte asiguratul, dupa cum urmeaza:
Pentru vatamari corporale sunt acoperite cheltuielile necesare restabilirii sanatatii angajatilor care au suferit accidente la locul de munca sau cheltuieli in legatura cu decesul acestora (sunt incluse si pensiile de intretinere la care au dreptul mostenitorii);
Pentru pagube produse bunurilor angajatilor - se despagubesc cheltuielile necesare repararii bunurilor angajatilor sau inlocuirii acestora;
Cheltuielile de judecata, in cazul in care pentru solutionarea cererii de despagubire s-a apelat la instantele de judecata, iar acestea au stabilit despagubiri in sarcina asiguratului.

3. Raspunderea producatorului
Asiguratorul va acoperi costurile pe care ar trebui sa le suporte asiguratul, dupa cum urmeaza:
pentru vatamari corporale;
pentru pagube produse bunurilor cumparatorilor;
cheltuielile de judecata, in cazul in care pentru solutionarea cererii de despagubire s-a apelat la instantele de judecata, iar acestea au stabilit despagubiri in sarcina asiguratului;

4. Raspunderea Chiriasului fata de Proprietar
Polita de Raspundere Civila a Chiriasului fata de Proprietar, acopera cheltuielile pentru:
pentru vatamari corporale proprietarului-cheltuielile necesare stabilirii sanatatii acestuia, cheltuieli de deces sau pensii de intretinere pentru mostenitori;
pentru pagube la locatia sau asupra bunurilor inchiriate se vor achita cheltuielile necesarere aducerii acestora la starea initiala sau inlocuirii acestora;
cheltuielile de judecata, in cazul in care pentru solutionarea cererii de despagubire s-a apelat la instantele de judecata, iar acestea au stabilit despagubiri in asiguratului.

5. Raspunderea Proprietarului fata de Chirias
In mod relativ similar se intampla daca asiguratul este proprietarul unei locatii pe care a inchiriat-o si este incheiata polita de raspundere a Proprietarului fata de Chirias.
Chiriasul va fi despagubit de catre Asigurator pentru prejudicii aduse cladirii/ bunurilor inchiriate

6. Raspunderea Civila a Prestatorului de Servicii
Polita de Raspundere Civila a Prestatorului de Servicii, Societatea de Asigurare acopera:
vatamari corporale produse Clientilor/ prepusilor acestuia, cheltuielile necesare restabilirii sanatatii acestora, cheltuieli de deces sau pensii de intretinere pentru mostenitori;
pagube produse bunurilor Clientului se vor achita cheltuielile necesare readucerii acestora la starea initiala sau inlocuirii acestora;
cheltuielile de judecata, in cazul in care pentru solutionarea cererii de despagubire s-a apelat la instantele de judecata, iar acestea au stabilit despagubiri in sarcina asiguratului in calitate de furnizor de servicii.

7. Raspunderi civile profesionale
» Asigurarea de Raspundere Civila a Medicilor si Personalului Sanitar (MALPRAXIS MEDICAL) precum si Asigurarea de Raspundere Civila a Unitatilor Sanitare (Furnizori de Servicii Medicale) Fata de Terti
» Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala a Contabililor autorizati, Expertilor contabili, Expertilor tehnici, Auditorilor financiari, Expertilor evaluatori si Consultantilor fiscali

RISCURI ASIGURATE

  • sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin comiterea din culpa a unor acte de imprudenta sau neglijenta in desfasurarea activitatii profesionale si de care raspunde in baza legii;
  • cheltuielile de judecata suportate de Asigurat in procesul civil;
  • cheltuieli de refacere si/sau inlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plata, extrase de cont, state de salarii, registre de casa, chitante, balante contabile, etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.


Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala a Avocatilor

RISCURI ASIGURATE
Se acopera riscurile decurgand din:
  • practicarea profesiei de avocat pentru orice fapta cauzatoare de prejudicii clientilor prin actele de neglijenta, erori sau omisiuni comise in asistarea acestora in cauze juridice
  • pierderea sau deteriorarea documentelor predate de clienti avocatilor in vederea sustinerii cauzei pentru care acestia au fost angajati prin contract de asistenta juridica conform prevederilor legale.


Asiguratorul va despagubi Asiguratul pana la limita raspunderii prevazuta in contractul de asigurare, pentru:
» sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenta, erori sau omisiuni savarsite in timpul activitatilor specifice profesiei de avocat si de care raspunde in baza legii;
» cheltuielile de judecata suportate de Asigurat in procesul civil;
» cheltuieli de refacere si/sau inlocuire a unor documente originale pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului