Politica de confidentialitate

MDS INTERASIG SOLUTIONS SRL, persoana juridica romana,  avand sediul social in Bucuresti, Strada Alunisului, nr.67, sector 4, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/16311/2018, avand Codul Unic de Inregistrare 40144447, (denumita in continuare „MDS INTERASIG”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”, care este aplicabil din data de 25 mai 2018).
Prin prezentul document, MDS INTERASIG informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate in site-ul web www.interasig.ro,  cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite.
Ce informatii colectam de la dvs.?
Cand vizitati site-ul MDS Interasig, serverul dedicat acestui site inregistreaza automat detalii despre vizita dvs. cum ar fi:

 • adresa IP;
 • tipul de software utilizat de browser;
 • paginile site-ului www.interasig.ro  pe care le vizitati;
 • data si durata vizitei dvs.

De asemenea, prin intermediul formularului de contact colectam si prelucram diferite tipuri de date personale, incluzand:

 • nume, prenume;
 • date de contact (telefon, email).

In ce scop colectam datele dvs.?
MDS Interasig va colecta si va prelucra datele dvs. personale in urmatoarele scopuri:

 • in scopul administrarii tehnice si dezvoltarii site-ului MDS Interasig, in cazul in care prin intermediul formularului de contact ne faceti anumite sesizari sau propuneri;
 • in scop de marketing si informare despre serviciile si produsele noastre precum si pentru imbunatatirea calitatii acestora (transmiterea de oferte, promotii, produse si servicii noi, la momentul vizitei pe site-ul Mds Interasig);
 • pentru mentinerea relatiei client-prestator servicii asigurare
 • in scop de informare asupra modalitatii prin care puteti anunta o dauna;
 • in scop de notificare daune online (daune auto, daune locuinte, etc).

Transferul datelor cu caracter personal

 • Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale)
 • intermediari implicati in administrarea contractelor de asigurare MDS Interasig

Drepturile persoanelor vizate

 •  Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare – ne puteti solicita sa corectam datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Restrictionare – ne puteti solicita sa restrictionam modul in care prelucram datele dvs. cu caracter personal in cazurile urmatoare:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • MDS Interasig  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului - va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care MDS Interasig  demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita MDS Interasig  sa stearga datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti procesului decizional automatizat si nu exista temeiuri juridice intemeiate care sa prevaleze pentru prelucrare sau va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

Pentru orice Sugestii/Raportari cu privire la protectia datelor cu caracter personal contactati MDS Interasig pe adresa de email office@interasig.ro