Asigurari CAR/EAR

Asigurari CAR/EAR

Asigurarile CAR/ EAR sunt asigurari de tip all risks (toate riscurile) si se adreseaza firmelor de constructii, arhitectilor, proiectantilor, dirigintilor de santier, responsabililor tehnici cu executia, distribuitorilor de materiale de constructii, depozitelor de materiale de constructii, firmele de consultanta specializate in consultanta pe tipuri de activitati.

Riscuri Acoperite
Asigurarile CAR/ EAR cuprind 2 sectiuni:

I. Daune materiale care au la baza contractul de lucrari de executie si se pot asigura:
- Lucrarile contractuale inclusiv materiale si alte bunuri care apar in derularea contractului
- Constructii si echipamente ale beneficiarului, aflate in proprietate
- Utilajele constructorului necesare realizarii lucrarilor contractate
- Alte cheltuieli precum cheltuieli pentru curatenie in caz de dauna, taxe profesionale, arhitecti, proiectanti
- Lucrarile de constructii: civile, industriale, comerciale, administrative, agricole si/sau cele de montaj (echipamente, instalatii si utilaje productive/tehnologice).

Tipuri de lucrari de constructii ce pot fi asigurate:
- cladiri rezidentiale, de birouri, hoteluri, centre comerciale, parcari (subterane si supraterane)
- cladiri industriale: hale de productie, depozite de marfuri
- cai de rulare, lucrari de asfaltare, constructii sau reabilitari de cai ferate, sosele sau autostrazi in sau in afara oraselor
- poduri si pasaje, tunele, galerii
- lucrari de canalizare: pozare de tevi si conducte, sisteme de distributie a apei
- retele de utilitati: apa, canalizare, gaze
- montaje pentru industrie: instalatii si echipamente de productie

II. Raspundere civila fata de terti (ca urmare a activitatii desfasurate) ce cuprinde 2 ramuri:
- Vatamari corporale accidentale sau imbolnavire
- Pierderi sau avarii accidentale a bunurilor

SUMELE ASIGURATE
Pentru Sectiunea I, suma asigurata este constituita din valoarea totala a contractului de constructii si montaj la care se pot adauga si :
- valoarea totala a materialelor si bunurilor puse la dispozitie de Beneficiar si care urmeaza sa fie inglobate in constructie
- valoarea de nou sau valoarea ramasa a constructiilor si echipamentelor proprietatea Beneficiarului
- valoarea de nou sau valoarea ramasa a echipamentelor, utilajelor si masinilor aflate in proprietatea Constructorului si utlilizate de acesta la lucrarile de constrcuctii-montaj

Pentru Sectiunea II, suma asigurata este aleasa de catre asigurat si este stabilita in concordanta cu limita pe eveniment si agregat pe intreaga perioada a lucrarilor daca nu este impusa contractual de catre Beneficiar. Se pot asigura si cheltuieli suplimentare:
- curatarea resturilor in caz de daune;
- taxe profesionale (arhitecti, consultanti, experti);
- interventia pompierilor;
- de judecata;
- cu expertize medicale;
- cu expertize tehnice.

Excluderi
Se exclud pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect de:
- razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneazain legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, nationalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politica;
- reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminare radioactiva;
- intentia sau neglijenta grava a Asiguratului sau reprezentantilor sai;
- incetarea totala sau partiala a lucrului;
- poluare sau contaminare;
- riscuri provenite din spatiu, cum ar fi: caderi de sateliti, navete spatiale, meteoriti;
- fransiza prevazuta in polita, pentru fiecare eveniment, care urmeaza sa fie suportata de Asigurat;
- pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, altor obligatii contractuale, sau pierderii contractului.